بافتنی ایسلندی

این کتاب شامل ۲۵ تکنیک موروثی و پروژهای و البته مجموعه ای غنی و متنوع از الگوهای دستکش های محلی، جوراب، روسری، کلاه، مچ دست، ژاکت، اینسرت کفش است و این تکنیکها بیشتر با الهام از آثار سنتی موزه نساجی در کشور ایسلند به وجود آمدهاند. در این کتاب طراح مش|50023158|yw76377
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بافتنی ایسلندیقابل مشاهده می باشد

این کتاب شامل ۲۵ تکنیک موروثی و پروژه‌ای و البته مجموعه ای غنی و متنوع از الگوهای دستکش های محلی، جوراب، روسری، کلاه، مچ دست، ژاکت، اینسرت کفش است و این تکنیک‌ها بیشتر با الهام از آثار سنتی موزه نساجی در کشور ایسلند به وجود آمده‌اند. در این کتاب طراح مشهور در ارائه کامل این نوع بافتنی تلاش ویژه‌ای نموده است. او در این کتاب با روش‌ها و تصاویر رنگی بصورتی کاملا گویا سبک بافتنی اسکاندیناوی را به نمایش گذاشته...