مقاله شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

عنوان مقاله: شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح فرمت فایل: word تعداد صفحات: 51 شرح مختصر: آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً باشد، خواه به صورت شرط ضمن عقد دیگری قرار گیرد . آزادی اراده در اموال و حقوق|50023165|yw76377
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مقاله شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاحقابل مشاهده می باشد

عنوان مقاله: شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح فرمت فایل: word تعداد صفحات: 51 شرح مختصر: آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی را بنمایند خواه مستقلاً باشد، خواه به صورت شرط ضمن عقد دیگری قرار گیرد . آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری را دارا است زیرا جامعه غیر از مجموع افراد وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افرادآن تابع نظم خاصی...